kontakt

Lux Spa Haus S.A.
ul. Żywiecka 13
43-300 Bielsko-Biała

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000918816
NIP: 9372737807 REGON: 389898577
Kapitał zakładowy Spółki : 2 000 000 zł wpłacony w 25%