Elementor #36

kontakt

Lux Spa Haus S.A.
ul. Żywiecka 13
43-300 Bielsko-Biała

tel.: +48 608 587 763
e-mail: krzysztof.jakubiec@luxspahaus.pl

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000918816
NIP: 9372737807 REGON: 389898577
Kapitał zakładowy Spółki : 2 000 000 zł wpłacony w 25%


Facebook


Twitter


Youtube